Kuxabussen

Gratis kollektivtrafik i Ockelbo

Samordnad trafiklösning

Kuxatrafiken startade som ett utvecklingsprojekt 1995 och har som grundidé att samordna de samhällsbetalda resorna. Genom att samordna linjetrafik med skolskjuts och färdtjänstresande till en enda trafiklösning får resenärerna ett bättre trafikutbud. Ända sedan starten har kommuninvånarna erbjudits gratis kollektivtrafik.

Ockelbo Taxi har avtal om att köra Kuxatrafiken inom kommunen.

Kuxa fram i Ockelbo centrum